Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  van De Zwanenpoort

(Bescherming persoonsgegevens De Zwanenpoort  versie juli 2018)

Waarom we gegevens nodig hebben
We gebruiken uw gegevens zodat we:

 • Inzicht hebben wie onze leden(bewoners) zijn;
 • Inzicht hebben wie en hoeveel aspirant-leden er zijn (toekomstige bewoners);
 • Inzicht hebben wie er belangstellend zijn;
 • Het kunnen uitnodiging voor een vergadering;
 • Het kunnen uitnodigen voor diverse activiteiten die we organiseren;
 • Het kunnen registreren/controleren van betalingen, zoals contributie.

De rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens zijn wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Het betreft de personen waarmee wij een (huur)overeenkomst afsluiten.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betaalgegevens

E-mail contact

E-mail contact met uitsluitend de bewoners kan gewoon met de ‘aan’ of ‘cc’ optie gedaan worden. In alle overige gevallen –bij gebruik van meerdere e-mail adressen tegelijk- dient dit met de ‘bcc’ optie te gebeuren de e-mail adressen niet zichtbaar zijn voor anderen.

We bewaren gegevens
Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als we ze nodig hebben om contact te kunnen leggen als iemand die bij een van bovenstaande groepen behoort.
Delen met anderen
Woongroep De Zwanenpoort zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te ziente corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek te sturen naar ons e-mailadres info@dezwanenpoort.nl  of naar Grutterinkpad 6, 7051DD Varsseveld. Of maakt u een afspraak voor een bezoek. Wij kunnen dan ter plekke uw identiteit vaststellen. De Zwanenpoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Zwanenpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@dezwanenpoort.nl.

Terug naar boven