Groepswonen

Wat is groepswonen?
Groepswonen voor senioren is een gemeenschappelijke manier van wonen voor en door zelfstandige, actieve 50-plussers. De bewoners hebben een zelfstandige woning en er is een gemeenschappelijke ruimte.

Ouderen die kiezen voor een woongroep geven veelal zelf te kennen, dat ze privacy, betrokkenheid en gezelligheid met anderen, evenals naoberschap, vanzelfsprekend vinden.

Groepswonen is echter niet voor iedereen geschikt. Deelnemen aan een woongroep voor senioren zal een bewuste keuze moeten zijn.

Bewoners vormen een vereniging waarin de leden de verantwoordelijkheid voor de woongroep dragen en meebepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

Terug naar boven